ljstojanovic

Materijal za Racunarstvo i informatiku

 • Kategorije

 • Arhive

 • Kalendar

  septembar 2019.
  P U S Č P S N
  « okt    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  
 • Skorašnji članci

 • Advertisements

I blok-laki zadaci

Tutorial:         https://www.tutorialspoint.com/csharp/

1.Zadtak  Unesi broj i štampaj ostatak pri delljenju sa 3.

Rešenje:

using System;

namespace PrviZad
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(„unesi broj“);

string s=Console.ReadLine();
int x=Convert.ToInt32(s);

Console.WriteLine(„uneli ste broj:  „+s);
Console.WriteLine(„ostatak proi deljenju sa 3 je:“ +x%3);

Console.Write(„Press any key to continue . . . „);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

2.Zadatak : Unesi dva broja i štampaj njihov zbir

Resenje:

using System;

namespace zbir
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(„Unesi broj“);
int x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(„Unesi drugi broj“);
int y=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int zbir=x+y;
Console.WriteLine(„zbir je:“  +zbir);

Console.Write(„Press any key to continue . . . „);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

3.Zadatak Unesi dva broj i stampaj veci broj

Klasa Math; https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.math(v=vs.110).aspx

namespace veci
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(„unesi broj“);
int x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(„unesi broj“);
int y=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (x>y)
{ Console.WriteLine(„veci broj je „+x);
}
else
{ Console.WriteLine(„veci broj je „+y);
}

Console.Write(„Press any key to continue . . . „);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

Drugo rešenje;

using System;

namespace veci
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(„unesi broj“);

int x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(„unesi broj“);

int y=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int veci=Math.Max(x,y);/*pozivamo klasu Math da nadjemo maksimum*/

Console.WriteLine(„veci  je“+veci);
Console.Write(„Press any key to continue . . . „);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

4. Unesi dva broja i štampaj ceo deo količnika

rešenje:

using System;

namespace ceo
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(„unesi broj“);

int x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(„unesi broj“);

int y=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int ceo=x/y;  /*deklarisali smo promenljivu ceo koja je integer */
Console.WriteLine(„ceo deo kolicnika je“+ceo);

Console.Write(„Press any key to continue . . . „);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

5.Unesi broj i štampaj kvadratni koren tog broja, koristeći klasu Math

rešenje:

using System;

namespace kvkoren
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(„unesi broj“);
double x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
double koren=Math.Sqrt(x);
Console.WriteLine(koren);
Console.Write(„Press any key to continue . . . „);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

6.Sastaviti konzolnu aplikaciju, gde se unose dva broja a stampa njihov zbir i razlika: Napraviti klasu matematika, i u okviru nje dve funkcije. Za sabiranje i oduzimanje.

rešenje:

class Program
{
static void Main(string[] args)                  //ovo je polazna tacka za sve akcije…..
{
Matematika M = new Matematika();                    // instanca klase matematika

string prvi=Console.ReadLine();                     //unosimo sa konzole prvi broj
string drugi=Console.ReadLine();                      //unosimo drugi broj
double x=Convert.ToDouble(prvi);                   // pretvorimo stringove u realne brojeve
double y=Convert.ToDouble(drugi);                      // pretvorimo stringove u realne brojeve

Console.WriteLine ( „zbir je“+M.Zbir (x, y) );     //ovde pozivamo funkciju da nadje zbir
Console.WriteLine („razlika je“+ M.Razlika (x, y) );          //ovde pozivamo funkciju da nadje razliku
Console.ReadKey();

}
}
class Matematika  //definisali smo klasu matematika
{
public double Zbir(double A, double B)     // u okviru klase ovo je funkcija koja nalazi zbir
{
return A + B;                //funkcija vraca vrednost
}
public double Razlika(double A, double B)    // ova funkcija izracunava  razliku
{
return A – B;
}

}

}

7. Napiši program koji će računati površinu i obim pravougaonika.
8. Napiši program koji će računati obim trougla. Korisnik unosi stranice a, b i c.
9.Napiši program koji će računati obim i površinu kruga. Poluprečnik kruga unosi korisnik.
10.Napiši program koji će računati površinu i zapreminu lopte. Poluprečnik lopte unosi korisnik.
11.Napiši program koji će računati površinu i zapreminu kocke. Stranicu kocke unosi korisnik.
12*. Nacrtaj algoritam i napiši program koji će iznos u dinarima pretvarati u iznos u evrima prema važećem kursu.

Još zadataka:

1.Sportista se na početku treninga zagreva tako što trči po ivicama pravougaonog terena dužine d i širine s. Napisati program kojim se određuje koliko metara pretrči sportista dok jednom obiđe teren.

2.Na stolu se nalaze listovi papira različitih dimenzija, ali su svi pravougaonog oblika. Program treba na osnovu zadate širine i visine lista u milimetrima da odredi površinu lista u kvadratnim milimetrima.

3.Napisati program kojim se izračunava potrebna dužina trake za porub stolnjaka kružnog oblika čija je površina P

4.Napiši program koji izračunava i ispisuje rastojanje između tačaka zadatih svojim koordinatama.

5.Date su koordinate dva naspramna temena pravougaonika čije su stranice paralelne koordinatnim osama. Napisati program kojim se prikazuju dužina dijagonale, obim i površina tog pravougaonika.

6.Fudbalski teren dimenzija d×s treba ograditi pravougaonom ogradom tako da je rastojanje stranica ograde od linije terena r. Odrediti dužinu ograde.

7.Tokom oluje palo je nnlitara vode po kvadratnom metru. Napisati program kojim se određuje za koliko centimetara se podigao nivo vode u otvorenom bazenu datih dimenzija, ako znamo da se voda nije prelila preko bazena.

8.Porodica je krenula autom na letovanje. Automobilom treba da pređu sskilometara krećući se ravnomernom brzinom od v km/h. Napisati program kojim se određuje koliko će im sati trebati da pređu put.

9.Ako je zbir neke tri stranice pravougaonika m, a zbir neke druge tri stranice istog pravougaonika n, napisati program kojim se određuje obim i površina tog pravougaonika

Advertisements
 
Mrzm smglsnk

Jelena Pavlović

Računarstvo i informatika

Sonja Vlahović-Nikolić, Gimnazija "Svetozar Marković" Niš

Časovi računarstva

materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Učimo informatiku 2

--- seniori ---

Informatika

Word, Excel, Moodle i još ...

Blog Jaka Šifra | IT Blog Srbija

Materijal za Racunarstvo i informatiku

Vežbe i testovi iz računarstva i informatike i matematike

Zorica Beguš, profesor matematike i računarstva i informatike u Šabačkoj gimnaziji

Наталија Прерадов

гимназија "20. октобар" Бачка Паланка

%d bloggers like this: