ljstojanovic

Materijal za Racunarstvo i informatiku

II blok-if naredba

Vezbanje online: http://www.learncs.org/

Možda će nekome koristiti tutorial na srpskomjeziku:http://www.manuelradovanovic.com/2015/11/iskazi-odlucivanja-u-c-60-programskom.htmlhttp://www.manuelradovanovic.com/2015/11/iskazi-odlucivanja-u-c-60-programskom.html

Zadaci:

*Kreiraj aplikaciju koja testira da li je unet broj paran

*Kreiraj aplikaciju koja testira da li je unet broj deljiv sa 5

*Kreiraj aplikaciju koja testira da li je unet broj negativan

*Dat je trocifren broj.Odrediti najveću cifru

{int x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int a=x%10;
int b=(x%100)/10;
int c=x/100;  }

*Data su dva broja. Ispisati prvo manji broj pa veći u obliku: Manji broj je x a veći y.

*Uneti broj . Za negativan broj ispisati njegovu recipročnu vrednost, a za pozitivan ispisati zbir njegvog kvadrata i korena.

*Uneti tri broja. Ispisati vrednost najmanjeg.

*Napisati program koji za uneta tri broja ispisuje zbir dva najmanja.

*Dat je trocifren broj. Odrediti zbir cifara datog broja.

*Dat je trocifren broj. Napisati isti broj ali u inverznom poretku.

Advertisements
 
Mrzm smglsnk

Jelena Pavlović

Računarstvo i informatika

Sonja Vlahović-Nikolić, Gimnazija "Svetozar Marković" Niš

Časovi računarstva

materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Učimo informatiku 2

--- seniori ---

Informatika

Word, Excel, Moodle i još ...

Blog Jaka Šifra | IT Blog Srbija

Materijal za Racunarstvo i informatiku

Vežbe i testovi iz računarstva i informatike i matematike

Zorica Beguš, profesor matematike i računarstva i informatike u Šabačkoj gimnaziji

Наталија Прерадов

гимназија "20. октобар" Бачка Паланка

%d bloggers like this: